Syndrom vyhoření a jeho prevence - online kurz ŠAVŠ | NA KARMELI

Kalendář akcí

Syndrom vyhoření a jeho prevence – online kurz ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola zve 5. listopadu 2020 od 9 hodin na online kurz Syndrom vyhoření a jeho prevence, realizovaný přes MS Teams. Kurz představuje základní uvedení do problematiky syndromu vyhoření, který, ač často zmiňován, je stále aktuální a bohužel často podceňovaný, přičemž se jedná o velice závažný fenomén. Kurz je určen zejména pro pracovníky v tzv. pomáhajících profesích, manažery všech úrovní, administrativní pracovníky a pro všechny, kteří se o dané problematice chtějí dozvědět více. Kurz trvá 4 hodiny a stojí 2 500 Kč. Lektorem je Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.  Přihlásit se lze přes objednávkový formulář na https://www.savs.cz/firmy/nabidka-kurzu nebo na tel. čísle 730 803 174

Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech:

Medailonek garanta / lektora                                                                                                                                                                      

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

V současné době působí na Katedře řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde vyučuje předměty se zaměřením na psychologii a etiku. Je krizový intervent a psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České asociace pro psychoterapii, American Psychological Association a mimořádným členem Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska. V Asociaci Bezpečná škola je vedoucím sekce psychologie. Je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika a etických aspektů mimořádných situací a zdravotnictví. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

 

Přidat do mého kalendáře
MENU