O nás

Vzdělávací centrum Na Karmeli je od roku 2007 nejen zajímavým projektem, který propojuje historickou a moderní architekturu, ale také reprezentativním prostorem, který lze využít k pořádání vzdělávacích a společenských akcí.

  • Nová budova nabízí moderně vybavené učebny, zasedací místnosti a dva sály, které lze spojit ve velkou přednáškovou aulu. Vyjma přednášek a diskusních fór zde zázemí našly také filmové festivaly.
  • Kostel svatého Bonaventury je využíván pro výstavní účely, módní přehlídky, nebo hudební a pěveckou produkci.
  • Na rozlehlých terasách centra se odehrávají open air akce pro veřejnost.
  • Vzdělávací centrum Na Karmeli je místo kde se spojuje minulost s budoucností. Také proto zde byla v roce 2012 otevřena monumentální časová osa, která zahrnuje dějiny světa, českých zemí, Mladé Boleslavi a automobilky od 2000 let před Kristem po dnešek. Její prohlídka je bezplatná.

Přijďte i vy objevit dokonalé propojení vzdělávání a zábavy.

Areál

Ve druhé polovině 20. století komplex, jehož historie sahá až do 13. století, postupně chátral. Sedm století sloužil klášter s kostelem na Karmeli k církevním a vzdělávacím účelům. V 16. století zde bylo jedno z nejvýznamnějších evropských středisek Jednoty bratrské. Kostel získal svou barokní podobu na přelomu 17. a 18. století. Oba objekty za svůj současný vzhled vděčí firmě Škoda Auto. Po rozsáhlé rekonstrukci byl areál slavnostně otevřen v září 2007.

historie-arealu

Kostel sv. Bonaventury

Tento kostel je součástí klášterního komplexu. Jeho vznik není přesně datován a spadá asi do poloviny 14. století. Za husitských válek byl zcela zničen. Od 15. století do počátku 17. století zde působili Čeští bratři, kteří zde vybudovali své středisko s modlitebnou a dalšími budovami včetně věže. V té době byl klášterní komplex nazván podle biblické hory Karmel.

Po Bílé hoře se celý areál kláštera s kostelem dostal opět do držení katolického kněžstva minoritů. Kostel byl v letech 1675 – 1711 přestavěn do barokního slohu a vybaven dobovým zařízení. Vévodil mu hlavní oltář s obrazem sv. Bonaventury od malíře F. Laubnera z roku 1777. Za josefínských reforem přešel do držení piaristů. Začátkem 20. století byl kostel (fasády a interiér) upraven v neobarokním slohu. Ve druhé polovině 20. století kostel a celý klášter chátral, až v letech 2006 a 2007 se dočkal rekonstrukce z investice firmy Škoda Auto.

kostel-bonaventury

Klášter

Jediným zachovalým klášterním komplexem v Mladé Boleslavi je tento piaristický klášter s kostelem sv. Bonaventury. Klášter byl založen již na konci 13. století řádem minoritů. Za husitských válek (v roce 1421) byl pobořen. Teprve na sklonku 15. století (v roce 1496) byl zpustlý klášter darován Adamem z Cimburka a Tovačova Českým bratřím.

Ti zde zřídili sbor, školu a tiskárnu a celý areál pod biblickým názvem Karmel se stal střediskem Jednoty bratrské. Sídlil zde biskup Jednoty, konala se tu důležitá setkání a jednání. V letech 1544 – 1554 byl klášter opraven a opatřen renesanční věží s letopočtem 1583. V té době prožívala Karmel svůj zlatý věk. Z Mladé Boleslavi se v průběhu 16. a 17. století stalo jedno z nejvýznamnějších středisek Jednoty bratrské a byla nazývána bratrským Římem či Jeruzalémem nad Jizerou.

K šíření víry využívali členové Jednoty i tehdejší novinku – knihtisk. Zprvu tiskli své spisy v Litomyšli či Norimberku. To se změnilo s příchodem Mikuláše Klaudiána, který byl nejen člen Jednoty, ale také lékař a tiskař. Jeho zásluhou vznikla na Karmeli tiskárna (budova dnešního notářství). Klaudián se zapsal do kulturního povědomí národa tím, že v roce 1518 v Norimberku vydal první tištěnou mapu Čech (originální, bohatě ilustrované kartografické dílo, zachované u nás pouze ve dvou exemplářích).

klaster

Na Karmeli existovala i bratrská škola (č. p. 73/II.), která v té době svou úrovní předčila i jiné městské školy – katolickou, kališnickou či židovskou. Kromě jiných jazyků se tu vyučoval i český jazyk a absolventy ústavu nacházíme později jako studenty protestantských univerzit zejména v Heidelbergu a v Ženevě.

Po bitvě na Bílé hoře (roku 1620), která přinesla zkázu Jednotě bratrské, byl klášter opět přiřknut řádu karmelitánů, ale už v roce 1633 jej opět získali Minorité. V 17. a 18. století byl komplex opravován (čtyřkřídlý konvent kolem lichoběžníkového dvora byl dokončen v roce 1767). V roce 1784 museli Minorité klášter opustit a jejich místi zaujali kosmonoští piaristé, kteří sem přestěhovali své gymnázium i kolej z Kosmonos. Piaristé řídili gymnázium až do roku 1862, kdy školství připadlo do kompetence státu. V roce 1868 bylo zahájeno vyučování v nové budově gymnázia na Komenského náměstí (dnešní budova 1. ZŠ).

Za období působení řádu piaristů (1784 do 60. let 20. století) byl zde v klášteře umístěn rozsáhlý archiv gymnázia a bohatá knihovna, která obsahovala několik vzácných prvotisků inkunábulí (označení používané pro nejstarší tištěná díla pocházející z Evropy z časového období mezi vynálezem knihtisku, tj. tisku s pohyblivými literami (kolem roku 1450 a koncem 15. století).

V roce 1862 přešlo školství do kompetence státu. Klášterní kostel pak sloužil ještě dlouho bohoslužbám pro žactvo středních škol a přebývali v něm někteří členové řádu, kteří působili na školách jako učitelé a profesoři. Posledním sídlícím mnichem – piaristou byl na Karmeli Cyril Žampach, který zde žil až do 60. let 20. Století. Učil náboženství a spravoval gymnaziální knihovnu v klášteře (obsahovala až 6000 svazků). Dnes je uložena ve Státním okresním archivu v jedné z věží boleslavského hradu. Část nejvzácnějších tisků byla ještě náhodně objevena při rekonstrukci kláštera v roce 2006, a to v jedné z místností pod dřevěnou podlahou.

skola

Současnost

Moderní vzdělávací zařízení je jedinečným propojením novostaveb a historického kostela a kláštera. Nová budova nabízí moderně vybavené učebny, zasedací místnosti a dva sály, jež lze spojit ve velkou přednáškovou aulu. Vedle klasických a speciálně vybavených učeben disponuje areál také mediatékou, knihovnou a vlastní jídelnou.

Zhruba jednu třetinu areálu si pronajímá Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s., další části objektu využívají útvary Škoda Auto.

Vzdělávací centrum Na Karmeli je místo, kde se spojuje minulost s budoucností. Tuto skutečnost dokumentuje monumentální časová osa, která zahrnuje dějiny světa, českých zemí, Mladé Boleslavi a automobilky v období od 2000 let před Kristem po dnešek.

soucasnost

Přijďte a přesvědčte se sami. Standardní návštěva trvá 1 hodinu
v souladu s aktualizací Service Visitor Muzea ŠKODA Auto.

MENU