Online kurz ŠAVŠ - Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro OSVČ | NA KARMELI

Kalendář akcí

Online kurz ŠAVŠ – Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro OSVČ

Škoda Auto Vysoká škola zve 22. 2. 2021 od 9 hodin  na online kurz Zpracování přiznání k dani z příjmů
fyzických osob pro OSVČ, realizovaný přes MS Teams s lektorem Ing. Josefem Horákem, Ph.D.

Přihlásit se lze přes https://www.savs.cz/vzdelavani/nabidka-kurzu  nebo na tel. čísle 730 803 174.

Popis
Hlavním cílem tohoto kurzu je objasnit problematiku sestavení daňového přiznání k dani
z příjmů fyzických osob z pohledu osob samostatně výdělečně činných; vyhotovení
přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu; přehledu o příjmech a výdajích
pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), Městskou správu sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ) či Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ) v elektronické
podobě. Součástí kurzu je i objasnění využití elektronického podpisu a datové schránky pro
potřeby komunikace s orgány veřejné moci.

Cíl kurzu
Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblasti:
– Elektronického vyplnění a podání formulářů orgánům veřejné moci.
– Využití elektronického podpisu a datové schránky v praxi.
– Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob z pohledu OSVČ
v elektronické podobě.
– Vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu v elektronické
podobě.
– Vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ/MSSZ/PSSZ v elektronické
podobě.

Pro koho je kurz určen
Zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, které vedou daňovou evidenci či uplatňují
výdajový paušál a chtějí si sestavit samostatně daňové přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, vyhotovit přehled o příjmech a výdajích pro příslušnou zdravotní pojišťovnu
a OSSZ/MSSZ/PSSZ.
Předpoklady pro absolvování kurzu
Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky.
Garant / Lektor: Ing. Josef Horák, Ph.D.
Rozsah výuky: 4 hodiny
Cena: 1.500 Kč bez DPH
Termín: 22. 2. 2021 od 9 hodin
Místo:
On-line (MS Teams)
Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro OSVČ
www.savs.cz/vzdelavani/nabidka-kurzu

Obsah kurzu
Tematické zaměření bude následující:
1) Úvod do problematiky elektronického podání formulářů orgánům veřejné moci.
2) Používání elektronického podpisu a datové schránky.
3) Zpracování daňového přiznání v elektronické podobě.
4) Vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu v elektronické
podobě.
5) Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ/MSSZ/PSSZ v elektronické
podobě.

Metody výuky
Přednáška formou prezentace.
Praktická ukázka online vyplnění daňového přiznání, přehledu o příjmech a výdajích pro
zdravotní pojišťovnu a OSSZ/MSSZ,PSSZ.
Diskuze k jednotlivým tématům.

 

Medailonek garanta / lektora
Ing. Josef Horák, Ph.D.
specialista na finanční, manažerské účetnictví a využití informačních technologií
v oblasti finančního řízení
Je absolventem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, obor Podniková
ekonomika (2003). V letech 2003-2006 následně absolvoval na této fakultě doktorské
studium v oboru Organizace a řízení podniků (Ph.D.). Od roku 2006 do roku 2015 působil
na Katedře financí a účetnictví na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci; od
roku 2006 po současnost realizuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost ve ŠKODA
AUTO Vysoké škole. Jeho pedagogické aktivity jsou zaměřeny na oblast finančního a
manažerského účetnictví.
V rámci systému certifikace účetní profese (ICSÚ Praha) je recenzentem modulu
Manažerské finance. Publikoval řadu odborných článků specializovaných na finanční či
manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení
podniku. Je spoluautorem publikace „Digitální Česko v digitální Evropě.“V současné době
se aktivně zajímá o problematiku eGovernment a Industry 4.0.

Přidat do mého kalendáře
MENU