Online kurz ŠAVŠ - Řízení lidských kapitálů | NA KARMELI

Kalendář akcí

Online kurz ŠAVŠ – Řízení lidských kapitálů

Škoda Auto Vysoká škola zve 23. 2. 2021 od 9 hodin na online kurz Řízení lidských kapitálů s lektorem Mgr. Emilem Velinovem, Ph.D. Přihlásit se lze přes https://www.savs.cz/vzdelavani/nabidka-kurzu nebo na tel. čísle 730 803 174.

Popis
Tento kurz se zaměřuje na zlepšení schopnosti motivovat a vést pracovní tým ke
strategickému cíli. Kurz poskytuje praktickou příručku pro každého, kdo pracuje
v obchodním a vzdělávacím sektoru i mimo něj.
Cíl kurzu
– Posílit osobní a profesionální profil, revidovat a rozvíjet klíčové kompetence a postoje
(koučování a vedení, zvládání konfliktů, efektivní komunikace a spolupráce).
– Posílit nábor, výběr a získávání nejlepších kandidátů, zlepšit postoje k zaměstnatelnosti,
jako je kritické myšlení, podnikání a smysl pro iniciativu.
– Podporovat další profesní rozvoj, znovu podněcovat strategie celoživotního učení,
zvyšovat atraktivitu a prestiž obchodního a vzdělávacího sektoru.
– Vytvářet účinné metody a přístupy připravené k použití propagující potřeby a výsledky
trhu práce, podporovat spolupráci mezi institucemi a zaměstnavateli.
– Získat zkušenosti a širší pochopení postupů, politik a postupů v různých zemích a
institucích, rozvíjet vzájemný respekt a zakládat společné vzdělávací hodnoty.
– Naučit se osvědčené postupy, jak řešit práci na dálku a virtuální týmovou práci.

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro vstupní a střední úroveň manažerů a zaměstnanců z jakéhokoli
obchodního a vzdělávacího odvětví. Kurz zvýší povědomí účastníků o použitelnosti lidských
zdrojů v jejich každodenním pracovním životě a obohatí jejich zkušenosti s řízením lidských
zdrojů prostřednictvím řady aktuálních případových studií.
Předpoklady pro absolvování kurzu
Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou však budou základní
znalosti v oblasti lidských zdrojů.
Garant / Lektor: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
Rozsah výuky: 4 hodiny
Cena: 1.500 Kč bez DPH
Termín: 23. 2. 2021 od 9 hodin
Místo:
On-line (MS Teams)
Řízení lidských kapitálů
www.savs.cz/vzdelavani/nabidka-kurzu

Obsah kurzu
Tematické zaměření bude následující:
Module 01 – Řízení lidských kapitálu v globální krizi
Module 02 – Měkké dovedností pro 21tí století
Modul 03 – Péče o zaměstnance, motivace a udržení
Modul 04 – Koučování a mentorování
Modul 05 – Vedení a řízení týmu
Modul 06 – Podpora řízení výkonu
Modul 07 – Správa změn a obtížných situací
Modul 08 – Profesionální rozvoj a kariérní růst
Modul 09 – Talent Management
Modul 10 – Organizace schůzek a diskusí

Metody výuky
On-line přednáška
Související kurzy
Management diverzity

Trainer Bio/Medailonek garanta / lektora
Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
V letech 2010-2014 studoval a následně získal doktorské studium na Podnikohospodářské fakultě na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
V letech 2007-2015 pracoval pro několik nadnárodních korporací jako General Electric, Oracle a
Hoerbiger v Evropě, Severní Americe a jihovýchodní Asii v odvětví výroby energie, IT a v oblasti prodeje
a marketingu. Od doby, kdy absolvoval Vysokou školu ekonomickou, vydal řadu článků, zejména v
oblasti mezinárodního managementu a marketingu, mezinárodního podnikání a managementu
diverzity. V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byl projektovým manažerem v nesčetných
interinstitucionálních projektech s malými, středními a velkými podniky a obcemi z Islandu, Norska,
Německa, Lichtenštejnska, Rakouska, Estonska, Bulharska, Ruska atd. prostřednictvím specifických
finančních mechanismů, jako jsou norské granty a granty z EHP, Visegrádské fondy, BTHA, CEEPUS,
ESKAS a DoRa. Momentálně je Emil Velinov hlavním řešitelem interinstitucionální projektu mezi ŠKODA
AUTO Vysokou školou a univerzitou Regensburg v Německu, kde se řeší německé a české střední a
velké podniky vytvářející a implementují HR strategie v oblasti diverzity a inkluze

Přidat do mého kalendáře
MENU