Články

Slavnostní zahájení poštovní výstavy

Pošta jak jsme ji (ne) znali… speciální výstava věnovaná České poště a  známkové tvorbě, byla v pondělí 15. dubna otevřena v kostele sv. Bonaventury ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. První návštěvníci si tak mohli prohlédnout fotografie Tomáše Vosolsobě, který zmapoval dění na České poště v letech 1975 – 1979. Na vystavených snímcích jsou k vidění tehdejší  poštovní úřady, doručovatelky v ulicích, slavnostní podnikové události, nebo spojové školství.

Samostatnou kapitolou výstavy jsou fotografie mistrů známkové tvorby přímo v jejich ateliérech – Kamila Lhotáka, Karla Svolinského nebo Františka Grosse.K výstavě se připojil i klub filatelistů SČF Mladá Boleslav, který ji doplnil nejzajímavějšími listy ze svých sbírek a také sbírkou starých pohlednic, tematicky zaměřených na Mladou Boleslav.

U příležitosti výstavy bude v atriu Vzdělávacího centra Na Karmeli v sobotu 20. dubna od 9 do 15 hodin otevřena Filatelistická burza a  příležitostná poštovní přepážka, odkud si lze odnést otisk speciálního  razítka.

Výstava v kostele sv. Bonaventury bude otevřena denně od 9 do 17 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin. Vstupné: dospělí 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 80 Kč

Videoreportáž z vernisáže můžete vidět na: http://www.ppna.cz/tvnakarmeli/index.php?pg=10&pg_typ=1&item_id=2893&lng=cz&PHPSESSID=c324279dc2a207687d692a3b2d2eb878

MENU