Články

Představení pro školy u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Jan zvaný Hus opraveno

Představení Jan Zvaný Hus uvede Divadlo jednoho herce 12. a 15. června 2015 ve Vzdělávacím centru Na Karmeli

U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa uvede 12. a 15. června Vzdělávací centrum Na Karmeli inscenaci Jan zvaný Hus. Představení určené základním a středním školám se snaží postihnout dobu a život tohoto českého reformátora. Příběh je sestaven z fragmentů, které začínají obdobím Janových studií na Karlově univerzitě přes kázání v kapli Betlémské až po koncil v Kostnici a jeho mučednickou smrt. Neschází ani jeho přátelství s Jeronýmem Pražským, rozpravy s králem Václavem IV. a první bouře proti odpustkům. Koncilu, na kterém byl Hus vystaven nátlaku, aby odvolal, je věnována podstatná část inscenace. Divadelní zpracování je provázeno animací tři totemových loutek zobrazující podstatné situace.. Poetika zobrazení života Mistra Jana Husa jde tedy cestou vyprávění, demonstrování a dramatického jednání přes herce, loutky a jejich kombinované vztahy.

MENU