Články

Linka důvěry Na Karmeli: Zvládněte stres a zlepšete komunikaci

Mladá Boleslav – Letošní Dny zdraví  uvedla ve čtvrtek Na Karmeli osvětová a relaxační akce Linky důvěry s názvem Jednou jsi dole, jednou nahoře. Známí herci,  Eva Reiterová a Ivo Teimer, přítomným předvedli na hře Miláčku, podej mi tu sůl! jaký je rozdíl mezi mužem a ženou a že asi nejlepší je, se naučit více vzájemně tolerovat a smířit se s tím, že ženy muže a muži ženy prostě nepředělají.

Moderátorka Andrea Kroupová v průběhu odpoledne vyzpovídala olympionika Ondřeje Štěpánka, který prozradil, jak na jachtě se svým kolegou řešil ponorkovou nemoc. Svými životními příběhy přispěli i jednotliví návštěvníci akce. V rámci ukázek relaxačních technik se i zpívalo a malovalo. Děti si užily malování na obličej nebo stavění z lega. Dospělí se mohli dozvědět více o svém zdravotním stavu a poradit se s výživovým poradcem, jenž jim změřil tělesné hodnoty, a přidal doporučení jak se svým jídelníčkem dále naložit.

V přednáškovém sále vzdělávacího centra zatím pod záštitou Zdravého města Mladá Boleslav, probíhala prezentace Demografické studie Mladé Boleslavi. Studie zachycuje období let 2000 až 2011 a pracuje s ověřenými daty Statistického úřadu ČR a mohla vzniknout díky iniciatívě Zdravého města Mladá Boleslav a podpoře Škody Auto. Její autorkou je Eva Pešková. K nejdůležitějším zjištěním, které přinesla patří fakt, že se v Mladé Boleslavi snižuje počet dětí a zvyšuje počet seniorů a že průměrný věk obyvatel postupně narůstá, podobně jako v celé republice.  Zatímco v roce 2000 byl 37,6 let, v roce 2011 se vyšplhal k průměru 40,8 let.  Zdravé město Mladá Boleslav chce také vydat tematicky navazující brožuru v podobě analýzy zdravotního stavu obyvatel Mladé Boleslavi. Zjistilo se například, že v Mladé Boleslavi je nadprůměrný výskyt alergických onemocnění, i astma. Tato prezentace se chystá na příští rok, aby zahrnula i rok 2012.

MENU