Články

Centrum 83 začalo slavit své kulatiny Na Karmeli

Centrum 83 –  zařízení, které poskytuje sociální služby více než 140 lidem s mentálním a kombinovaným postižením, slaví letos 30 let od svého založení. 

Oslavy začaly v pondělí odpoledne vernisáží výstavy, mapující vývoj Centra a také křestem Almanachu, jehož vydání podpořilo město Mladá Boleslav. Do Vzdělávacího centra Na Karmeli dorazilo několik desítek hostů.

Vernisáž  moderovala Jolana Voldánová, která  v úvodu přítomné seznámila s hlavníky milníky třicetileté historie této prospěšné organizace. S historií centra je neodmyslitelně spjato jméno ředitelky Luďky Jiránkové. „Celou dobu jsme se snažili, aby člověk s mentálním postižením byl přiblížený nám všem, běžnému prostředí, aby žil ve své rodině,“ řekla mimo jiné Jiránková, která také poděkovala jak svým nejbližším partnerům a spolupracovníkům, tak množství dalších pomocníků a dobrovolníků, kteří během uplynulých let pomáhali hlavní smysl centra naplňovat a uvádět do života. Poděkovala za podporu i kraji a městu Mladá Boleslav.
Poté si přítomní mohli pořádně prohlédnout výstavu, která bude v atriu vzdělávacího centra přístupná denně od 8 do 18 hodin až do 4. října.

Součástí oslav budou ovšem v dalších dnech i další zajímavé akce:

19. září od 9 do 15 hodin – Dny otevřených dveří Centra 83 (13 a 15 hodin prohlídky budovy ve Václavkově ulici s PhDr. Karlem Herčíkem)

19. září od 15 hodin – Zahrada Centra 83  táborák na zahradě

21. září  – Narozeninová oslava (soubory, složené z lidí s handicapem, vystoupení  herců z Městského divadla Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, taneční škola Stinka, skupina Isara, Míšu Šrámková a DJ Marcel Wolf).

MENU