Články

Výstava GreenFuture ve Vzdělávacím centru Na Karmeli

Od 21. října do 15. listopadu lze v atriu Vzdělávacího centra Na Karmeli spatřit výstavu věnovanou  GreenFuture, která přináší základní i širší informace o tomto projektu. Na několika panelech se tak zájemci mohou seznámit se třemi hlavními pilíři – GreenFactory, GreenProduct a GreenRetail.

GreenFactory se snaží o zlepšení vytýčených pěti parametrů – jde o spotřebu energií, emisí CO2, spotřebu vody, emisí VOC ( těkavé organické látky), a snížení množství odpadů o 25% do roku 2018.

GreenProduct je zaměřen na neustálé zlepšování ekologičnosti našich vozů s cílem snižování emisí CO2.

GreenRetail si klade za cíl  zapojit postupně prodejce značky Škoda do projektů šetrných k životnímu prostředí.

 Škoda Auto se strategii GreenFuture, jejímž cílem je podpora trvale udržitelného rozvoje podniku, věnuje velmi intenzivně. Prioritou je zejména výroba efektivních vozidel a šetrné nakládání se zdroji v celé firmě. Prostředkem dosažení těchto cílů bude hlavně snižování spotřeby energie a vody, nižší emise škodlivých látek a vyšší podíl recyklace. Škoda Auto tak přispěje ke splnění cílů strategie ochrany životního prostředí koncernu Volkswagen do roku 2018.

MENU