Články

ŠKODA AUTO rekonstruuje kapličky v areálu Vzdělávacího centra Na Karmeli

Společnost ŠKODA AUTO v letech 2005-2007 rekonstruovala historickou budovu kláštera Na Karmeli a přistavěného barokního kostela sv.Bonaventury. Součástí klášterní zdi byly i dvě výklenkové kaple z počátku 19. století.

Ty dnes stojí samostatně a tvoří tak zajímavé průčelí vchodu do nově vystavěné budovy, ve které sídlí Škoda Auto Vysoká škola. Obě kapličky jsou zapsanou kulturní památkou dle zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

V jedné z nich se částečně dochovala barokní freska figurální malby s motivem „Klanění“. Tato západní výklenková kaple však vykazuje po šesti letech od zrestaurování již značné poškození. Dochází k praskání a odlupování omítek, objevují se tmavší skvrny.

Nejzávažnějším problémem je narušení barokní figurální malby v horní části výklenku kaple. Z hlediska památkové péče je nutné tuto situaci okamžitě řešit, aby odpadnutím některých částí malby nedošlo k nenávratnému poškození.

Restaurování této památky bude řešeno komplexní opravou, která bude prováděna v několika fázích. Během první fáze oprav, která byla zahájena již koncem minulého měsíce, dochází pod vedením akademické malířky a restaurátorky Magdaleny Bursové a akademického sochaře a restaurátora Jakuba Rafla k základnímu zajištění malby. Následně bude prováděno odvlhčení zdiva a sanace omítek. Práce potrvají zhruba jeden měsíc a náklady na první etapu restaurátorských prací se pohybují v řádech desetitisíců korun.

MENU