Články

Poštovní výstava připomene poštu jak jsme ji (ne)znali

Vzdělávací centrum Na Karmeli připravuje od 15. dubna do 12. května  2013  v kostele svatého Bonaventury výstavu s názvem Poštovní výstava aneb Pošta, jak jsme ji (ne)znali.

Přestože dnešní dobu ovládá spíše elektronická komunikace, málokdo si dovede představit život bez pošty a jejích služeb. Připravovaná výstava má připomenout, jak právě tato instituce ovlivňovala každodenní rytmus v době ještě nedávno minulé, kdy byl vzácností i domácí telefon a pošta nevyřizovala pouze placení složenek, podávání balíků a dopisů.

V čase tzv. normalizace tvořila pošta ve spojení s telekomunikacemi celé ministerstvo. Jejich služeb musel využívat prakticky každý a lze bez nadsázky říci, že co se dělo na poště, odráželo i dění v celé společnosti. Poštovní výstava se v tomto duchu snaží přiblížit tehdejší obraz společnosti na fotografiích Tomáše Vosolsobě, mapujících fungování poštovního provozu v letech 1975 – 1979.

Tehdejší závod pod názvem Československé spoje zajišťoval správu přenosu prakticky veškerých soukromých informací na dálku – od posílání různých druhů dopisů a balíků, možnosti placení složenek a tzv. SIPa až po telegramy a telefonní spojení. Jeho součástí však bylo i umění, obstarával totiž vydávání poštovních známek nebo design telegrafních blanketů.

Na vystavených fotografiích naleznete zdařilé snímky pracovníků a činnosti Poštovního muzea, poštovních úřadů, doručovatelek v ulicích, slavnostních podnikových událostí, nebo spojového školství, které produkovalo mladé kvalifikované kádry. Ke špičkovým snímkům patří focení mistrů známkové tvorby – Kamila Lhotáka, Karla Svolinského nebo Františka Grosse přímo v jejich ateliérech. Zajímavé je i zachycení příprav a průběhu světové výstavy poštovních známek PRAGA v 1978.

U příležitosti výstavy bude v atriu Vzdělávacího centra Na Karmeli v sobotu 20. dubna od 9 do 15 hodin otevřena Filatelistická burza a  příležitostná poštovní přepážka, odkud si lze odnést otisk speciálního příležitostného razítka

Výstava v kostele sv. Bonaventury bude otevřena denně od 9 do 17 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin. Vstupné: dospělí 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 80 kč

MENU