Články

Na Karmeli se dnes koná odborný seminář na téma Non – Hodgkinský lymfom

Ve Vzdělávacím centru Na Karmeli se dnes koná  odborný seminář oddělení HTO ON Mladá Boleslav a.s.  na téma Non – Hodgkinský lymfom z pohledu klinika. Na programu zazní šest přednášek: Základy diagnostiky a léčby NHL, Možnosti chirurga při diagnostice NHL, Lymfomy z pohledu otorinolaringologa, Primární GIT lymfomy, Naše praktické zkušenosti s podáním biologické léčby, Interpretace nálezů rentgenologem u uzlinových afekcí.

Základní rozdělení u tohoto typu onemocnění je na lymfom Hodgkinův, nazvaný podle svého objevitele Thomase Hodgkina a lymfomy non-Hodgkinské (NHL), kterých je celá řada. Přesné určení jejich typu je možné jen podrobným mikroskopickým, speciálním imunologickým a jiným vyšetřením postižené uzliny nebo jiné tkáně.

Hodgkinův lymfom postihuje více mladé pacienty, častěji muže, ve věku od 15 do 30 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších pacientů nad 60 let věku. Non-Hodgkinské lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, opět častěji u mužů, střední věk při diagnóze je kolem 50 let. Hodgkinův lymfom začíná obvykle v mízních uzlinách, ale velmi rychle se nádorově změněné buňky šíří do celého těla- na tuto nemoc pohlížíme jako na systémové nádorové onemocnění.

Non-Hodgkinský lymfom se může vyskytovat ve všech tkáních, ve kterých jsou přítomny lymfocyty (bílé krvinky), takže kromě uzlin postihuje kostní dřeň, zažívací trakt, štítnou žlázu, oko, mozek, kůži, játra, slezinu, plíce, kosti, varlata, ledviny nebo další tkáně. Non-Hodgkinské lymfomy se dělí na NHL nízkým a vysokým stupněm malignity (zhoubnosti). Ty vysokým stupněm malignity jsou velmi agresivní, od začátku způsobují řadu vážných obtíží, ale při dostatečně rasantní léčbě jsou vyléčitelné. Naproti tomu NHL nízkým stupněm malignity (indolentní) probíhají daleko pomaleji, člověk o jejich existenci nemusí měsíce nebo dokonce léta vůbec vědět. U této skupiny lymfomů je reakce na léčbu obvykle také velmi dobrá, ale nemoc má sklon se vracet, je nutno ji opakovaně léčit a dlouhodobá předpověď je špatná.


MENU