Možnosti využití

Vzdělávací centru Na Karmeli poskytuje široké zázemí, jež zahrnuje učebny, studovnu – mediatéku, knihovnu, různé druhy zasedacích místností, novou jídelnu a další zajímavé, moderně vybavené prostory. Jednotlivé prostory mají různý charakter i vybavení, což je předurčeno i jejich umístěním, nacházejí se totiž jak v nově postavené budově, tak i v historickém komplexu, který zahrnuje bývalý kostel a klášter.

S ohledem na průběh výuky nebo interních akcí ŠKODA AUTO lze zmíněné prostory (zasedací místnosti, učebny a prostory v kostele a klášteře) využít i k pořádání vzdělávacích a kulturně společenských akcí.

KONGRESY

Konference

Přednášky

Odborná fóra

Prezentace

kongresy

VZDĚLÁNÍ

Odborné semináře

Školení

Kurzy

Teambuldingové akce

Imatrikulace

Promoce, slavnostní vyřazení

vzdelani

SPOLEČENSKÉ AKCE

Diskuzní fóra

Firemní akce

Svatby

Plesy

Módní přehlídka

spolecenske-acke

KULTURA

Kino

Výstavy

Divadlo

Koncerty

Diashow

Festivaly

Tématicky zaměřené dny

kultura

OBJEDNÁVKA PRONÁJMU

Pronájem prostor lze zajistit prostřednictvím písemné objednávky zaslané e-mailem na:

nakarmeli@skoda-auto.cz

OBČERSTVENÍ

Ve spolupráci s firmou Eurest je možné na pořádané akce zaopatřit veškeré občerstvení (objednávka občerstvení se provádí písemně společně s rezervací požadovaných prostor).

PARKOVÁNÍ

Návštěvníkům areálu vzdělávacího centra Na Karmeli je k dispozici parkovací dům v Jaselské ulici, který se nachází v docházkové vzdálenosti.

MENU