Články

Mladé fórum stanovilo deset problémů města

141Historicky poprvé dostala generace místní mládeže prostor k vyjádření názoru k celkovému rozvoji města. Zástupci 8. a 9. tříd základních škol a 1.ročníků středních škol z Mladé Boleslavi se společně sešli v úterý 25.února v dopoledních hodinách ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Zájem škol o účast na tomto projektu byl veliký a Zdravé město naplnilo největší učebnu ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Odborného vedení a moderování akce se ujal pan Petr Panaš ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Zábavnou formou se 55 studentů formou úkolů, kvízů, týmové práce a prezentací, postupně dostalo k sestavení hlavních 10 top problémů, které jejich generace doporučuje k rychlému řešení. Před rozdělením k 5 pracovním tématickým stolům přítomné uvítal náměstek primátora Mgr. Daniel Marek a vyzval je k otevřené a konstruktivní diskusi. „Jsem rád, že zustupci této mladé generace pomohou utvářet svým názorem budoucí rozvoj našeho města a těším se na dnešní výsledky pracovního setkání“, řekl ve svém úvodním slově Daniel Marek a jako zástupce vedení města setrval po celou dobu 3 hodinového bloku, komentoval jednotlivé prezentace týmů a byl nápomocen ve všech otázkách studentů. „Jako architekt a zástupce Zdravého města jsem nadšen z odvedené práce studentů, z jejich nasazení u hodnocení pozitivních i negativních proměn města a spokojenosti všech při závěrečném vyhodnocení“ dodal Jindřich Zítka k průběhu akce. Zdravé město díky spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR dostalo příležitost zapojit se do projektu EU – Mládež v akci a seznámit se tak se způsobem komunikace s mladou generací. Zástupci pedagogů velmi kladně hodnotili celý průběh akce a doporučují pokračovat v této akci i v dalších letech. Zdravé město Mladá Boleslav děkuje všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se na setkání u dalších projektů. Fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie – Mladé Fórum 2014.

Desatero problémů města očima mládeže :

– bezpečné přechody pro chodce – nové bezpečné přechody, úprava stávajících, delší intervaly
– více policejních hlídekna veřejných prostranstvích – hlavně v parku Štěpánka, v lokalitě Radouč a u 4 zš
– více linek MHD do příměstských oblastí
– úprava vzhledu vstupů a vstupních prostranství stadionů (hokejový i fotbalový)
– skládka Michalovice – nepořádek v okolí skladky
– rekonstrukce kulturního domu
– častější čištění komunikací – např. úsek třídy V.Klementa
– více veřejných sportovišť
– zlepšit vybavení a vzhled škol
– zajistit lepší průtok informací o dění ve městě – např. facebook

MENU