Články

Mladé fórum se odehraje zítra Na Karmeli. V Mladé Boleslavi bude poprvé

logo
Zdravé město Mladá Boleslav se zapojilo do projektu Evropské unie – Program Mládež v akci. Připravuje akci Mladé fórum, na kterém se setká mládež z devátých tříd základních škol a ze středních škol. Odehraje se v dopoledních hodinách ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. 
 
 
 
 
 
 
„Velmi se těšíme na názory místní mládeže a následnou činnost projektu Zdravého města zacílíme správným směrem.Za pojení  mládeže do rozhodování o budoucím rozvoji města je důležité a potřebné,“ dodává náměstek primátora Daniel Marek.
 
Mladé fórum aneb Desatero problémů města očima mládeže je obdoba veřejných projednání k celkovému  rozvoji města – akce Fórum Zdravých měst.  Na Mladé fórum jsou pozvání žáci a studenti místních škol, kteří diskutují a vytipovávají problémy u předem stanovených tematických oblastí. Mladí účastníci jsou rozděleni k jednotlivým stolům tak, aby bylo zajištěno zastoupení všech zúčastněných škol u každého diskusního kruhu. 
 
 
 Doporučené oblasti :
1) Životní prostředí (zeleň, odpady, ovzduší)
2) Veřejný pořádek a bezpečnost (činnost policie, rušení veřejného pořádku)
3) Doprava (komunikace, parkování, hromadná doprava)
4) Školství, sport (vybavení škol, možnosti vzdělávání, podpora sportovních oddílů, kvalita sportovišť)
5) Kultura a volný čas (kino, divadlo, kluby pro mladé, festivaly, výstavy atd.)
 
 
Hlavním společným výstupem je formulace 10 TOP problémů, o jejichž pořadí dále mají možnost rozhodnout všichni žáci a  studenti formou anketního lístku distribuovaného  do všech škol. Vytipované prioritní problémy jsou poté předány vedení města.
MENU