Články

Město představilo analýzu zdravotního stavu obyvatel Na Karmeli

Město Mladá Boleslav má novou analýzu ukazatelů zdravotního stavu obyvatel. Nechalo ji zpracovat Zdravé město Mladá Boleslav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a ve středu ji představilo ve Vzdělávacím centru na Karmeli v rámci osvětové a relaxační akce Linky důvěry SOS Jednou jsi dole, jednou nahoře.

Prezentaci analýzy uvedl její autor MUDr. Miloslav Kodl ze SZÚ a v rámci besedy vystoupili i zástupci Škody Auto a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Analýza zmonitorovala a porovnala zdravotní stav populace města se srovnatelnými údaji v krajském i celostátním měřítku.  Na jejím základě bude s odborníky vypracován  zdravotní plán. Jeho cílem by měla být série doporučení a opatření, která by měla situaci či trend u jednotlivých rizik a onemocnění v Mladé Boleslavi přinejmenším srovnat na republikovou úroveň.

Akce jednou jsi dole, jednou nahoře uspořádalo Zdravé město spolu s s Linkou důvěry SOS a ostatními partnery v rámci mezinárodní kampaně Dny Zdraví. Součástí tohoto odpoledne byly ukázky sebepoznávacích programů, ukázky z psychoterapeutické praxe i hudební vystoupení Václava Kořínka.  Jako hosté se akce se zúčastnili herečka Sabina Laurinová a hokejista Petr Nedvěd.
MENU