Mikuláš Klaudián a jeho 1. mapa Čech

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 10. října 2018 od 18 hodin na přednášku:

Mikuláš Klaudián a jeho 1. mapa Čech 

Přednáška Mgr.Přemysla Siřínka o jedné z nejvýznamnějších osobností mladoboleslavských dějin. Český učenec, lékař, kartograf a tiskař  Mikuláš Klaudián založil tiskárnu Na Karmeli a stal se autorem první samostatné mapy Čech, vyřezané do dřeva (1517) a o rok později vytištěné v Norimberku. Spolupořadatelem přednášky je Společnost M.Klaudiána, z.s.

(90 min.) Vstupné: 100 Kč

TAJEMSTVÍ NEJSTARŠÍ MAPY ČECH

Nejvýznamnějším počinem renesančního vzdělance Mikuláše Klaudiána pro následující generace byla iniciace vzniku 1. mapy Čech, vydané v r. 1518 v Norimberku.

Skvostné mapové dílo je alegorickým listem, skládající se z části mapové, alegoricko – historické, heraldicko – správní, náboženské a právní.Zmíněná mapová část zaujímá spodní třetinu alegorického listu. Je orientována jižně, což znamená, že východ je vlevo.

V mapě nalezneme na 280 názvů sídel. Hrady, kláštery i tvrze reprezentuje symbol věžiček. Královská města symbolizuje obraz koruny, přičemž zjistíme, že některá jsou katolického vyznání (zkřížené klíče sv. Petra) a další pak utrakvistická (symbol kalicha). Menší sídla, vesměs bez opevnění, reprezentuje symbol podkovičky, orientovaný západovýchodním směrem.

Vodstvo zastupují názvy větších toků, např. Labe, Vltava, Ohře, Jizera, Orlice či Sázava. U dalších toků označení chybí.

Schematicky jsou zastoupeny také cesty, prostřednictvím bodů (milníků). Obraz vertikální situace je reprezentován pohořími, které znázorňují značky listového porostu. Zejména zřejmý je pás tzv. sudetských pohoří, který vytváří charakteristický lem, o němž se zmiňoval kdysi i český kronikář Kosmas. Mapa je nejen jedinečným, ale zcela originálním dílem, které nemá ve světě obdoby. Znázorňuje jako první Středoevropskou zemi (1518). Tím předběhla své sousedy. Mapové zobrazení Bavorska vzniklo 1523, Uherska i Polska 1528, Horních Rakous 1542, Slezska 1561 a Moravy 1568.

Jediný originální exemplář díla nese označení archivní kulturní památky (AKP) pod názvem „Klaudiánova mapa Čech“. Od r. 1977 se nachází v depozitáři Státního oblastního archivu města Litoměřic.

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Krása starých map – výstava

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve od 8. do 21. října na výstavu KRÁSA STARÝCH MAP. Výstava doprovodí přednášku na téma Mikuláš Klaudián a jeho 1. mapa Čech, otevřena bude v prostorách atria vzdělávacího centra každý všední den od 8 do 16.30 hodin. 

Staré mapy představují most mezi minulostí a současností. Vyjadřují umění našich předků a představují i zapomenuté metody, jimiž tehdejší tvůrci vyjadřovali ztvárnění požadovaných jevů. Využijte pomyslných toulek po české i evropské minulosti a vydejte se s námi cestou proti toku času.

Minivýstava mapových skvostů představí mj. i Katalánský atlas, zobrazující tehdejší známý středověký svět. Vznikl na Mallorce někdy kolem r. 1375 a řadí se do skupiny tzv. portolánových map. Termín odvozen od italského „portolani“, představující písemné námořní pokyny.

Pozoruhodným dílem je Ptolemaiova mapa Germánie. Claudios Ptolemaios patřil k nejvýznamnějším geografům, astronomům i matematikům pozdní antiky (2. st. n. l.) a působil v kolébce vědění – v Alexandrii. V jeho mapě snadno lokalizujeme pohoří Sudeta oré (představující pravděpodobně jen Bavorský les a Šumavu) či řeku Labe, ovšem pod názvem Albis flu.

Také vzácná mapa Germánie Abrahama Ortelia stojí za pozornost, protože její střed ukrývá území Čech pod názvem Boiemum et Baemi. Naše území už je ohraničené typickým pásmem hor. Zmíněná mapa pochází z let 1590/2 a to z počtu pouhých 400 kopií.

Druhou nejstarší mapou Čech je Crigingerova mapa z r. 1568. Byla vytištěna v Praze a nakreslil ji evangelický farář z Krušných hor, pobývající hodně v Jáchymově. Mapa podává důkaz o rozkvětu a vysoké úrovni české kartografie v 16. století. Její zdobná část obsahuje i portrétní kresbu tehdejšího panovníka Rudolfa II. Mapa se stala námětem četných následovníků.

Z nich jmenujme Mercatorovu kopii Crigingerovy mapy (1585). Gerhard Mercator představuje nejvýznamnějšího kartografa 16. století. Je také autorem slova „atlas“, kterým pojmenoval soubor map. Mercator oproti předloze doplnil ve své kopii říční síť. Navíc mapa udivuje svým kolorováním. Mladou Boleslav zde objevíme pod názvem Jungen Buntzl.

Třetí mapa čech vznikla v r. 1619 pod názvem Aretinova. Jejím autorem se stal radní písař na Starém Městě pražském Pavel Aretin z Ehrenfeldu. Její součástí jsou postavy lidí, reprezentující tehdejší stavy společnosti (vyššího šlechtice (Baro), šlechtice (Nobilis), kramáře (Mercator), svobodného občana (Civis), plebejce (Plebeuus) i venkovana (Rusticus). Místopis je velmi bohatý a mapa poprvé zachycuje Kladsko (tehdy součást zemí Koruny české).

Skutečnou raritou je pak Škrétova mapa Čech. Jedná se o Karla Škrétu mladšího, nejstaršího syna slavného českého malíře. Mapa vyšla v Balbínových Miscellaneich z r. 1679 o rozměrech 170 x 170 mm. Představuje stylizovaný kruhový obraz Čech s východní orientací, který je rozdělen Vltavou (zde Moldava fl.) a Labem (Albis fl.) na tři nestejné části. Obraz rámují latinsky pojmenované pohraniční hory : Silva Gabreta (Šumava), Hercinya (Jeseníky, Beskydy) aj. Uprostřed dominuje obrázek Prahy. Mapku lemují akanty provázané dvojitou šňůrou perel se srdčitými listy a s přívěskem s korunou, žezlem, jablkem, svatováclavskou orlicí a českým lvem. Srdčitý přívěsek v dané době mohl symbolizovat lásku a úctu, snad k Čechám.

Jan Kryštof Műller patřil mezi kartografy, kteří velmi podrobně na přelomu 17. a poč. 18. st. zmapoval české země. Jeho prostřednictvím víme o množství osad, městeček a vesnic, které dnes už neexistují (např. v oblasti Bělé p. Bezdězem), neboť zanikly v toku dějin z nejrůznějších důvodů. Jak se třeba nazýval Velký Bezděz v jeho době? A víte, která dnešní obec nesla v jeho éře název Hűnerwasser?

Na tyto i na mnohé další zajímavosti starých map odpovíme na chystané výstavě …..   Mgr. Přemysl Siřínek

 

 

Vztahy – proč se nám určití lidé vrací do života?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 4.10.2018 v 18 hodin na další z přednášek Marthy Masopustové, tentokrát na téma: VZTAHY – PROČ MÁME VZTAHY S URČITÝMI LIDMI, PROČ SE NÁM URČITÍ LIDÉ DO ŽIVOTA VRACÍ? (vztahy rodinné, karmické, osudové i životní, spřízněné duše a dvojplamen)

Vstupné: 100 Kč

Vibrace čísel, která ovlivňují náš život

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 27.9.2018 v 18 hodin na další z přednášek Marthy Masopustové, tentokrát na téma: VIBRACE ČÍSEL, KTERÁ OVLIVŇUJÍ NÁŠ ŽIVOT (číslo dne, životní číslo, číslo jména, roční vibrace, devítiletý cyklus – numerologie)

Vstupné: 100 Kč

Jak naše myšlení a komunikace ovlivňují naše zdraví?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 20.9.2018 od 18 hodin na další z přednášek Marthy Masopustové tentokrát na téma: JAK NAŠE MYŠLENÍ A KOMUNIKACE OVLIVŇUJÍ NAŠE ZDRAVÍ? (zákon přitažlivosti, vděčnosti, naše sebevyjádření – pozitivní a negativní emoce, jejich čištění, 5.čakra)

Vstupné: 100 Kč

Co najdeme v našich dlaních?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve na 13.9.2018 v 18 hodin na další z přednášek Marthy Masopustové, tentokrát na téma: CO NAJDEME V NAŠICH DLANÍCH? (předpoklady prožívání a chování, schopnost se vyrovnat s problémy – chiromantie – hlavní čáry a pahorky v dlaních a jejich význam)

Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a žít naplno?

  1. Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 13. září 2018 od 18 hodin na přednášku Petra Vacka Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a žít naplno?

Znáte ten pocit, když přesně víte, co chcete, ale přesto to neuděláte?

Z přednášky si účastník odnáší konkrétní metody, které mu dlouhodobě pomohou zavádět nabyté znalosti do praxe.

(90 min.) Vstupné: 100 Kč

Na jakých principech funguje výklad karet – tarotu?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve 6. září 2018 od 18 hodin na přednášku Marthy Masopustové s názvem Na jakých principech funguje výklad karet – tarotu? Dozvíme se jak karty používat jako prostředek duševní rovnováhy, zdraví a duchovního rozvoje.

Vstupné: 100 Kč

Co se o sobě dozvíme v horoskopu?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve na 14. června 2018 od 18 hodin na další z cyklu přednášek Marthy Masopustové tentokrát na téma:

Co se o sobě dozvíme v horoskopu, kde máme v radixu informace ohledně zdraví? (naše předpoklady dle astrologie – myšlení, emoce, partnerství, vztah k lidem, k práci, k rodině, domovu,….)

Jak působí barvy na naše zdraví?

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve na 7. června 2018 od 18 hodin na další z cyklu přednášek Marthy Masopustové tentokrát na téma:

Jak působí barvy na naše zdraví? (vliv barev na psychiku, léčení pomocí obrázků, podpora aury a čaker, tvary, linie, mandaly)

 

MENU