Články

Jeden svět letos probírá téma Bojíte se snášet?

Čtvrtý ročník  festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět byl v pondělí slavnostně zahájen ve Vzdělávacím centru Na Karmeli.  První z filmových témat se věnovalo inklusivnímu vzdělávání a po promítnutí následovala beseda s bývalým ministrem školství Ondřejem Liškou.

Festival Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni a v současnosti je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě. Nejprve se konal od 4. do 13. března v Praze a následně pokračuje v dalších čtyřiceti městech České republiky. V Mladé Boleslavi festival zaštiťuje občanské sdružení Téma dne. Projekce odehrávají hned na třech místech – ve Vzdělávacím centru Na Karmeli, v Eko centru Zahrada a Kavárně literární Na Kozině.

Ústředním tématem letošního ročníku s názvem Bojíte se snášet? jsou nebezpečné tendence, které se stále častěji objevují ve společnosti – p  ředevším  sílící netolerance, rasismus a diskriminace.

MENU