Články

Až do 28. září máte možnost navštívit interaktivní výstavu PLAY!

Fontána libosti_Petr Lorenc

Interaktivní výstavu PLAY nabídne Vzdělávací centrum Na Karmeli od 25. srpna do 28. září 2015 v prostorách kostela sv. Bonaventury.

Od 25. 8. do 28. 9. 2015 připravilo Vzdělávací centrum Na Karmeli v kostele sv. Bonaventury interaktivní výstavu PLAY , která je součástí dlouhodobě se vyvíjejícího mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových. Výstavy spojené s tímto projektem, které již od roku 2000 umělecky koncipuje Petr Nikl, navštívilo po celém světě více než 2,7 milionu lidí. Nejnovější pokračování výstavy PLAY, jejíž pražskou premiéru ve Výstavní síni Mánes na přelomu let 2010/11 navštívilo za necelé čtyři měsíce více než 105 tisíc lidí, koncipuje Petr Nikl pro kostel sv. Bonaventury Na Karmeli. Ten se promění v tvůrčí prostor určený dětem i dospělým pro jejich přímou interakci se všemi rozmístěnými objekty, pro jejich otevření se hře a vzájemné komunikaci.

Na výstavě najdete celkem 11 optických, zvukových a pohyblivých objektů, včetně interaktivního Srdce, které je symbolem i stěžejním objektem celého projektu ORBIS PICTUS PLAY inspirovaného dílem J. A. Komenského, zejména knihou Labyrint světa a ráj srdce. Všechny objekty jsou interaktivní a jejich koncept přímo stojí na tom, že se jich návštěvníci mohou dotýkat, vstupovat do nich, hrát si s nimi a tím je dotvářet. Jsou to vlastně nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Přijďte si pohrát, pobavit se a něco nového se dozvědět!

Autory objektů, zařazených ve výstavě PLAY, jsou: Jiří Konvrzek, Luboš Fidler, Maja Dvořáková, Ondřej Janoušek, Ondřej Puchta, Ondřej Smeykal, Petr Lorenc, Petr Nikl, Jaroslav Kořán, Jiří Melzer, Václav Smolka a Martin Janíček.

Vstupné:

rodinné – 200,- Kč; dospělý – 100,- Kč; student, senior, dítě, ZTP – 50,- Kč; skupina (15 osob a více) – 50,- Kč

MENU