Kalendář akcí

OBR – Oldtimer Bohemia Rally

Mnoho obdivovatelů motoristického sportu se ptá, jaký je rozdíl mezi klasickou rally a veteránskou rally. Nabízíme vám tedy stručné vysvětlení…

 

Běžná rally soutěžních automobilů je soutěží, při níž jde o to, co nejrychleji projet uzavřenou trať s upraveným vozidlem. Vozidla jsou rozdělena do kategorií dle výkonu a úpravy. Evropských nebo světových podniků tohoto druhu jsou na světě stovky.

 

Oproti tomu veteránská rally je soutěží, kde je důležité, aby posádky co nejpřesněji projely trať, která není uzavřená pro normální provoz. To znamená, že musí projet trať podle zvolené rychlosti, a to neupraveným vozidlem, přičemž musí být zachována originalita každého vozu, tak jak byl v tom kterém roce vyroben. Vozidla jsou rozdělena do kategorií dle jejich stáří. Akce se účastní automobily i motocykly. Veteránských rally v kategorii FIVA A se v letošním roce celosvětově koná pouze 18, a právě Oldtimer Bohemia Rally má tu čest být již potřetí mezi vyvolenými.

 

http://www.obr-mb.cz

MENU