Články

Advent s Davidem Ebenem a Scholou gregoriana pragensis

 

Mladá Boleslav – Už zítra v 18 hodin nabídne Vzdělávací centrum Na Karmeli  v kostele sv. Bonaventury vánoční koncert Scholy gregoriana pragensis. Přímo do prostor bývalého kláštera a barokního kostela se tak na okamžik vrátí středověká duchovní hudba, a to v podání špičkového interpreta. Hudební program nese název Adventus Domini. Přestože je boleslavský koncert již zcela vyprodán, v příloze najdete další města,  kde lze tento program do konce roku zhlédnout.

Hudební seskupení Schola gregoriana pragensia založil před 25 lety David Eben. První dva roky existence mohla schola zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí. Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas – zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb.

Soubor se zaměřuje se jak interpretaci gregoriánského chorálu, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století.

„Většina lidí vůbec netuší, jak vlastně středověká notace vypadá. Nejvýstižnější popis, který často užívám, je „rozsypaný čaj“. Musím ovšem ihned zdůraznit, že ty všelijaké čárky a háčky nad texty jsou velmi promyšleným systémem, který v mnoha ohledech předčí současnou moderní notaci. Zápis je však postaven na jiném principu. Počítá totiž s tím, že mnich zná melodii zpaměti, a tak notace znázorňuje pouze relativní pohyb melodie, tj. zda stoupá nebo klesá; současně však jsou tyto středověké notační znaky schopny vyjádřit s velkou přesností mnoho výrazových nuancí,“ vysvětlil  David Eben.

 turnegregoriana1-749x1024

MENU